Νομικές Υπηρεσίες

Handshake
1. Εμπορικό – Εταιρικό Δίκαιο:

 • Σύσταση – Λύση εταιριών
 • Α.Ε. / Ε.Π.Ε./Ι.Κ.Ε./Ε.Ε./Ο.Ε.
 • Καταστατικά/τροποποιήσεις
 • Νομική κάλυψη των εργοδοτών και των εργαζομένων κατά την μεταμνημονιακή περίοδο.

2. Συμβουλευτική Νομική

Σε όλους τους προαναφερόμενους τομείς ασκείται συμβουλευτική νομική υποστήριξη και συνεννόηση με τους αντιδίκους και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προς όφελος του πελάτη, προκειμένου να αποφευχθεί η χρονοβόρα και δύσκολη οικονομικά στις μέρες μας προσφυγή στα Δικαστήρια.

3. Τομέας Αστικού Δικαίου:

 • Αγοραπωλησίες
 • Υπερχρεωμένα νοικοκυριά
 • Μισθώσεις
 • Κληρονομικά (κληρονομητήριο, δήλωση φόρου κληρονομίας κ.λ.π.)
 • Σύνταξη συμβάσεων (αγορά – πώληση – χρησιδάνειο – δωρεά – ανάκληση δωρεάς κ.λ.π.).
 • Διαζύγιο – Διατροφή – Επιμέλεια παιδιών – Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων συζύγων μετά το διαζύγιο.
 • Αγωγές αποζημίωσης για ατυχήματα
 • Έκδοση Διαταγών πληρωμής.