Ελεγκτικές Υπηρεσίες

Hand checking off numbers on a document with red pencil
Γνωρίζοντας ότι η διαδικασία του ελέγχου και τα αποτελέσματα του είναι καθοριστικά για την επιβίωση μιας επιχείρησης, φροντίζουμε η επιχείρηση σας να είναι σωστά προετοιμασμένη. Αυτό το πετυχαίνουμε είτε με την διαδικασία προσωρινών ελέγχων, είτε μέσω της διαδικασίας προληπτικού αυτοελέγχου. Τέλος, εάν κριθεί αναγκαίο, η εταιρεία μας συνεργάζεται με ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές ώστε να εξασφαλίσουμε φορολογικό πιστοποιητικό, όπου αυτό απαιτείται.