Υπηρεσίες Oικονομοτεχνικών υπηρεσιών

Closeup of financial bar graph
Σύμφωνα με τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομικής οργάνωσης των επιχειρήσεων η Ε.-ΤΑΧLOGISTIKI I.K.E. έχει αναπτύξει ένα μεγάλο φάσμα οικονομοτεχνικών υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη ενημέρωση των πελατών της και την ανάγκη για σύγχρονη πληροφόρηση. Ο ρόλος των Οικονομικών Υπηρεσιών έχει πια υπερβεί την παραδοσιακή λογιστική υποστήριξη και απαιτεί σύνθεση γνώσεων και ικανοτήτων. Η αποτελεσματική χρηματοοικονομική διαχείριση αποτελεί πλέον προϋπόθεση κερδοφορίας και ανάπτυξης των επιχειρηματικών μονάδων.

 • Μελέτες Μηχανογραφικής Οικονομικής Οργανώσεως
 • Οικονομική Διαχείριση Επιχειρήσεων
 • Αναλύσεις Οικονομικών Καταστάσεων
 • Μελέτες βιωσιμότητας επιχειρήσεων
 • Business Plan
 • Μελέτες αξιολόγησης επενδύσεων
 • Μελέτες επενδύσεων
 • Οργάνωση βιομηχανικού κόστους
 • Εφαρμογή πρότυπου κόστους
 • Οργάνωση και διαχείριση αποθηκών
 • Οργάνωση και εφαρμογή συστημάτων ελέγχου (M.I.S.)
 • Εφαρμογή προϋπολογισμών – Ταμειακών Προγραμμάτων
 • Επιλογή προσωπικού
 • Εκπαίδευση Προσωπικού (Οικονομικό – Λογιστικό

Η Ε.-ΤΑΧLOGISTIKI I.K.E. έχει εξαιρετική εμπειρία σε θέματα Οικονομικής Διαχείρισης και η υποστήριξη της καλύπτει ένα μεγάλο εύρος των αναγκών μιας επιχείρησης.