Προφίλ

Blue gearsΓνωρίζοντας πολύ καλά τις ανάγκες των εταιρειών και φυσικών προσώπων, η Ε.-ΤΑΧLOGISTIKI I.K.E. έχει την δυνατότητα να δώσει λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα εμποδίζει την ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης και να την καθοδηγήσει με αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στην επίτευξη των στόχων τους.

Ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών που αποτελείται από έμπειρους μηχανογράφους, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και χρηματοοικονομικούς συμβούλους εξασφαλίζει την ανταπόκριση ακόμα και σε περίπλοκες υποθέσεις, προκειμένου να διασφαλίζεται μια ολοκληρωμένη και υπεύθυνη κάλυψη παροχής υπηρεσιών.