Επικοινωνία

Ε.-ΤΑΧ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ I.K.E.
Λογιστικά – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων
Γρυπάρη 135, Καλλιθέα, Τ.Κ. 17672
Τηλέφωνο: 210-9533311
ΑΦΜ 800525330
Δ.Ο.Υ Καλλιθέας
info@e-taxlogistiki.gr